Θαυμαζεσθω μεν υπο των παιδισκων…

Forum di aiuto
Collaborativo e gratuito
Oggi siamo 10266 utenti!

Lingua di partenza

Lingua di arrivo (stessa lingua per la correzione)


  • Ἑλληνική Italiano

    Tommy2749
    Θαυμαζεσθω μεν υπο των παιδισκων η των μελισσων φιλοπονια, ψεγεδθον δε η των κερκοπον αεργα

    27/10/2019 11:34
annulla

La traduzione in modalità riservata sarebbe costata soltanto: 1.5 €