εκ δε τουτων επορευθησαν εις…

Forum di aiuto
Collaborativo e gratuito
Oggi siamo 10269 utenti!

Lingua di partenza

Lingua di arrivo (stessa lingua per la correzione)


  • Ἑλληνική Español Arte & letteratura

    Ainhoa
    εκ δε τουτων επορευθησαν εις Ταοχους σταθτους πεντε παρασαγγας τριακοντα. και τα εππτηδεια επελειπε. χωρια γαρ ωκουν ισχυρα οι Ταοχοι, εν οις και τα επιτηδεια απαντα ειχον

    23/03/2020 21:49
annulla

La traduzione in modalità riservata sarebbe costata soltanto: 2.7 €