Υπό την του πολέμου καταλυσιν…

Forum di aiuto
Collaborativo e gratuito
Oggi siamo 10269 utenti!

Lingua di partenza

Lingua di arrivo (stessa lingua per la correzione)


  • Ελληνικά Italiano

    Jeorkdkdk
    Υπό την του πολέμου καταλυσιν οι εν τω άστει νεω ενεπιμπραντο

    27/03/2020 23:27
annulla

La traduzione in modalità riservata sarebbe costata soltanto: 1.1 €