Οι Περσαι εμανθανον τουσ τροπουσ…

Forum di aiuto
Collaborativo e gratuito
Oggi siamo 10267 utenti!

Lingua di partenza

Lingua di arrivo (stessa lingua per la correzione)


  • Ἑλληνική Italiano

    Loiasdola
    Οι Περσαι εμανθανον τουσ τροπουσ εχειν απλουσ

    29/03/2020 17:53
annulla

La traduzione in modalità riservata sarebbe costata soltanto: 0.7 €